O nas

FotoFotoFoto

BOMAFAR został założony w roku 1993 na dawnych gruntach Państwowych Gospodarstw Rolnych. Właścicielami spółki są Władysław Piasecki, Jan Borkowski i Marek Buda. Gospodarstwo obecnie posiada i dzierżawi prawie 800 ha ziem, z czego prawie 76% stanowią grunty orne, a około 22% łąki i pastwiska.

Głównym kierunkiem produkcji firmy jest produkcja roślinna. Uprawiane są takie gatunki jak: pszenica, kukurydza, jęczmień, żyto i rzepak. Część plonu wykorzystywana jest w gospodarstwie jako pasza dla jeleni i bydła.

Drugim kierunkiem produkcji jest produkcja żywca drobiowego. Firma posiada 5 kurników w których średnia obsada wynosi 5000 sztuk indora lub 10000 indyczki. Rocznie otrzymuje się około 600 ton żywca indyczego. Kurniki wyposażone są w nowoczesne systemy technologiczne, które pozwalają optymalizować produkcję najwyższej jakości mięsa drobiowego. BOMAFAR należy do Zrzeszenia Rolników i Producentów "INDYK LUBUSKI".

Trzecim i nowym kierunkiem jest hodowla jelenia fermowego. Więcej szczegółów na podstronie: Nasza ferma.

Od 2007 roku BOMAFAR prowadzi hodowlę bydła mięsnego Limousin. Stado podstawowe tworzy 100 krów sprowadzonych bezpośrednio z Francji, z kraju pochodzenia rasy. Firma należy do Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.